ผลงาน

Overhaul End Suction pump และอุปกรณ์ประกอบ
โครงการ: กรมพัฒนาทรัพยากรบุคคล


เปลี่ยนถังแรงดัน 200 ลิตร และเปลี่ยนท่อ PPR Booster pump 

โครงการ: สหกรณ์การเกษตร


เปลี่ยนถังแรงดัน 200 ลิตร

โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดบ้านร่วมทางฝัน


เปลี่ยนถังแรงดัน 300 ลิตร 

โครงการ: บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด


เปลี่ยนถังแรงดัน 500 ลิตร 

โครงการ: บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์อินเวสติเกชั่น จำกัด


Overhaul Transfer pump

โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์คอนโดมิเนียม สุขุมวิท52


Repair & PM. Fire pump

โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดเดอะเน็กซ์คอนโดมิเนียม สุขุมวิท52


Overhaul Transfer pump
โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดบีคอนโดบางนา-ตราด39


Overhaul Transfer pump
โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุด The Clover ทองหล่อ18


เปลี่ยนและติดตั้ง Submersible pump
โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดคอนโดมิเนียมเปี่ยมรัก


เปลี่ยนถังแรงดัน 500 ลิตร
โครงการ: นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัยโอเรียนทัลเพลส สวนพลู ซ.8